BIOGRAFIJA

GRAŽINA SKINDERYTĖ – KURNICKIENĖ (SOPRANAS)

IŠSILAVINIMAS:
1998 m. Baigė Kauno J.Gruodžio konservatoriją, dainavimo specialybė
2004 m. baigė magistro studijas Lietuvos muzios ir teatro akademijoje, dainavimo specialybė
Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

PARUOŠTI VAIDMENYS:
Lietuvos muzikos ir tearto akademija:
• Hanerl F.Schubert’o operetėje “Trijų mergelių namai”,
• Siusanna W.A.Mozart operoje „Figaro vedybos
• Adina G.Donizetti operoje “Meilės eleksyras”
• Violeta G.Verdi operoje “Traviata” (Diplominis spektaklis)
Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre:
• Feranca G.Bizet operoje „Carmen“
• Grizetėį F.Leher operetėje „Linksmoji našlė“.
Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (vad. Juozas Domarkas)
• Lola P. Mascagni operoje „Kaimo garbė“
Lietuvos kultūros ministerijos remiamame projekte „Tradicinės kultūros ir profesionalaus meno jungties tiltai“
• Tosca G.Puccini opera „Tosca“
KONCERTINĖ VEIKLA: Koncertuoja Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose. Taip pat koncertuoja Lenkijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Kroatijoje, Vengrijoje, JAV.
1997.02.04. tapo Kauno miesto S.Šimkaus konkurso, skirto 110-osioms kompozitoriaus metinėms paminėti, laureatė.

VYTAUTAS KURNICKAS (TENORAS)

IŠSILAVINIMAS:
1973 m. baigė Panevėžio konservatorija, chorinio dirigavimo specialybė
1978 m. Kauno J.Gruodžio konservatorija, Dainavimo specialybė
1984 m. Lietuvos muzikos akademija, dainavimo specialybė (prof. V.Daunoras).
Meno kūrėjo statusas suteiktas 2005-11-11
LR Kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-513

PARUOŠTI VAIDMENYS:
Kauno muzikinio teatre, Klaipėdos muzikinio teatre ir Lietuvos Nacionaliniame operos ir baleto teatruose sukūrė per 25 pagrindinio tenoro vaidmenis, tarp jų:
• Alfredas G.Verdi „Traviata“
• Radamesas G.Verdi „Aida“
• Kavaradosis G.Puccini „Tosca“
• Germanas P.Thaikovsky „Pikų dama“
• R.Wagner “Skrajojantis olandas”
• Choze G.Bizet “Karmen”
• Riccardo G.Verdi “Kaukių balius”
• Kalafas G.Puccini “Turandot
• Alvaras G.Verdi “Likimo galia”
KONCERTINĖ VEIKLA:
Koncertuoja Kaune, Vilniuje, Panevėžyje, Klaipėdoje ir kituose Lietuvos miestuose. Taip pat koncertuoja Lenkijoje, Didžiojoje Britanijoje, Australijoje, Vokietijoje, Ausrijoje, Kroatijoje, Vengrijoje, JAV.

G.Otso tarptautinio atlikėjų konkurso Taline (Estija) laureatas.

DAINŲ KOMPOZITORIUS: Vytautas Kurnickas sukūrė per 100 dainų. Leidykla “Mokslo aidai” išleido V.Kurnicko sukurtų dainų rinkinius: “Toli,toli…”, “Mėnulio valanda”, “Gimtinė”, “Jaunystė”, “Meilės žvaigždei”.